top image


Související

Knihovna Celetná

Časopis Psychologie pro praxi

Časopis E-psychologie

Psychologická poradna

Studentská experimentální laboratoř PLESS

Laboratoř behaviorálních a lingvistických studií LABELS

Konference

Škola jako místo setkávání 2014

Evropské symposium PCA, Praha 2014 / European Person-Centered Symposium, Prague 2014

Aktuality


Změny konzultačních hodin

 • Doc. Bahbouh poslední dva zářijové týdny není v ČR.
 • Prof. Blatný konzultuje mailem: blatny@psu.cas.cz.
 • Dr. Boschek konzultuje v září vždy ve středu 13-15
 • Doc. Gillernová konzultuje v září 17.9. (st) 14,00 - 16,00 a 24.9. (st) 14,00 - 16,00.
 • Dr. Heller konzultuje v září v pravidelných pondělních konzultačních hodinách.
 • Doc. Hnilica konzultuje od září po předchozí domluvě khnilica@hotmail.com
 • Dr. Höschlová konzultuje do října emailem pouze urgentní případy (BP, DP).
 • Dr. Hoskovcová konzultuje v září 23.9. 9-11 (úterý)
 • Dr. Hrachovinová konzultuje 23.9. 15 -16.
 • Prof. Kebza konzultuje od září vždy ve čtvrtek 12,30 - 13,45
 • Doc. Kirovová konzultuje od září dle dohody.
 • Dr. Krejčová konzultuje v září 25. 9. 10.00-11.30.
 • Doc. Kulišťák konzultuje přes prázdniny po předchozí dohodě.
 • Dr. Mertin konzultuje od září ve středu v čase 14-16.
 • Dr. Niederlová konzultuje v září ve čtvrtek 25.9. 10 - 11.30hod
 • Dr. Stehlík konzultuje od září v pondělí od 10 do 11:30.
 • Doc. Šípek v době 22.9. až 3.10. čerpá dovolenou.
 • Dr. Šírová konzultujte v září ve čtvrtek 18.9. 9.00-10.30 hod a čtvrtek 25.9. 9.00-10.30 hod
 • Dr. Šivicová Bude na katedře k dispozici v září úterky 16-17h jinak na emailu gabriela@sivic.cz
 • Dr. Štětovská konzultuje v září takto ve st 24.9. 10.00-12.00 a út 30.9. 10.00-12.00.
 • Dr. Šturma konzultuje v září 17.9. 17-18 hod.
 • Prof. Šulová má ve dnech 22.9.-5.10. dovolenou.
 • Dr. Uhlář v září konzultuje středy 12:30-14:30 s tím, že dne 17. 9. z důvodu účasti u státnic bude konzultovat až po jejich skončení, tj. odhadem asi od 14 hodin.
 • Prof. Weiss znovu konzultuje celé léto na základě telefonicky domluveného individuálního termínu. Pro domluvu na telefon 224 968 244.

Zkoušení z obecné psychologie

Dr. P. Uhlář zkouší obecnou psychologii ve čtvrtek 18. 9. 2014 až po státnicích, tj. odhadem asi po 13. hodině.


Rozvrh na ZS

Rozvrh na ZS 2014/15 (aktualizováno 16/9)
Volitelné předměty ZS 2014/15 (aktualizováno 17/9)
Program předmětu Základy klinické psychologie


Nabídka pro studenty

Nabízíme studentům možnost účasti na projektu SOS centra Diakonie (www.Soscentrum.cz). Projekt má název „Stop násilí ve vztazích“ a je určen párům, u nichž se vyskytuje partnerské násilí. Cílem projektu je vyhodnocení efektivity terapeutického programu pomocí Dotazníku výskytu násilného chování, Dotazníku životní spokojenosti a charakterizovat skupinu klientů, kteří do programu přicházejí pomocí škál osobnostního dotazníku PSSI. Z našeho pohledu může být účast na projektu a zpracování výstupů z výzkumu východiskem např. pro Písemnou práci III nebo jinou seminární práci výzkumné povahy. Předpokládaný termín zpracování výstupů z výzkumu je říjen – listopad 2014. Garantem a kontaktní osobou za katedru psychologie je dr. Niederlová.


Účast na výzkumu

Milí kolegové,
ráda bych vás oslovila s nabídkou možnosti účasti na výzkumu v rámci mé DP. Součástí mého tématu je převedení cizojazyčného dotazníku do českého prostředí a touto cestou hledám vhodné respondenty. Účastnit se můžete třemi způsoby:
a) v roli respondenta, kterému budu dotazník administrovat
b) v roli sběrače dat, který bude administrovat dotazník ve svém okolí po nenáročném zaškolení
c) kombinace obého
Za dotazník administrovaný vám a za každý dotazník, který administrujete další osobě, můžete získat hodinu "účasti na výzkumu", povinném předmětu Bc. studia. Hledám muže i ženy nad 18 let, horní věková hranice není stanovena.
Neváhejte získat možnost dozvědět se něco málo o sobě a své paměti, samozřejmostí je předání zpětné vazby hned na místě.
Zájemci prosím piště na tereza.kozusnikova zavináč gmail.com, do předmětu prosím uveďte "účast na výzkumu" a v textu specifikujte, o jakou roli ve výzkumu máte zájem. Všem zájemcům předem děkuji.


Děkanské volno

Na pondělí 27. října 2014 je vyhlášeno děkanské volno.


Kabinet diagnostiky v létě

Otevírací doba kabinetu dg. pomůcek v době letních prázdnin:


Účast na výzkumu

Milé kolegyně, milí kolegové,

ráda bych Vám nabídla jednoduchou možnost účasti na výzkumu. Jedná se o sběr dat do mé diplomové práce, která se zabývá vztahem socioekonomického statusu a osobní pohody (well-being) pod vedením pana profesora Kebzy. Vyplnění dotazníku trvá zhruba 15 minut, je možná online i papírová administrace. Za jeden dotazník se bude počítat 30 minut účasti na výzkumu, čím více dotazníků z různých socioekonomických skupin, tím lépe. Podmínkou je, že respondenti musejí být pracující.

V případě zájmu se mi prosím ozvěte na mail: matyasova.eva@gmail.com


KURZ FORENZNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOUDNÍ ZNALCE A UCHAZEČE O ZNALECKÝ DEKRET​

Pořádá: Asociace forenzních psychologů Čech, Moravy a Slezska
Termín konání: 27. - 30. 11. 2014
Místo konání: Katedra psychologie FF UK, Celetná 20, Praha 1
Rozsah kurzu: 32 učebních hodin
Doklad o absolvování: Osvědčení AFP
Cena: 4.000,- Kč (pro členy AFP 3.500,- Kč)
Rámcový program:
Forenzní neuropsychologie, forenzní sexuologie, právní problematika znalecké činnosti, problematika toxikomanií z hlediska znalce, struktura posudku, kompetence znalce, vady znaleckých posudků, znalec psycholog v civilním právu, posuzování osobnosti, prognóza resocializace, motivace trestné činnosti, věrohodnost a její posuzování, prezentace konkrétních znaleckých posudků aj. Program bude v dostatečném předstihu konkretizován. Změna vyhrazena.
Kurz je určen pro absolventy jednooborové psychologie. Přihlášky prosím zasílejte e-mailem na adresu afp@email.cz.


Možnost účasti na výzkumu

Milí kolegovia,
obraciam sa na vás s ponukou participovať na výskume v rámci mojej DP práce a získať tak hodiny z predmetu „Účast na výzkumu“ .
V mojej práci skúšam aplikovať metódu kognitívneho interview u predškolských detí a zistiť, do akej miery je táto metóda využiteľná pri práci so zmienenou, vekovou skupinou. Keďže táto metóda sa momentálne využíva predovšetkým vo forenznej praxi, hľadám študentov, ktorých táto oblasť zaujíma (ale samozrejme nemusí) a majú pozitívny vzťah k slovenčine (tiež to nie je podmienkou).
Jednalo by sa o prepisy rozhovorov, ktoré som už s deťmi urobila. Niektoré budú v slovenčine, iné v češtine. Výhodou je, že po zaškolení, môžete prepisy robiť doma.
V prípade záujmu ma prosím kontaktujte na zuzana.kostelnikova@gmail.com. Prípadne na telefónnom čísle 775157882.
Prajem pekný deň
Zuzana Kostelníková


Změny studijních plánů Bc a NMgr studia

Od akademického roku 2013/2014 došlo k dílčím změnám studijních plánů bakalářského a navazujícího magisterského studia oboru psychologie, která vznikla z aktuálních obsahových i personálních potřeb tohoto studia.
Obsahové změny studijních plánů se týkají pouze nově přijatých studentů, tj. od ak. roku 2013/2014 a dále. Starší studenti dostudují podle původního studijního plánu, ale nevyhnou se jim organizační změny výuky předmětů Psychohygiena, Sociální psychologie a Aplikovaná soc. psychologie.

Podrobnosti viz přílohy