top image


Související

Knihovna Celetná

Časopis Psychologie pro praxi

Psychologická poradna

Studentská experimentální laboratoř PLESS

Laboratoř behaviorálních a lingvistických studií LABELS

Konference

Škola jako místo setkávání 2014

Evropské symposium PCA, Praha 2014 / European Person-Centered Symposium, Prague 2014

Aktuality


Změny konzultačních hodin

  • Doc. Šípek trvale přesouvá konzultace na úterý 15-16 (od 15.4.)
  • Dr. Štětovská přesouvá konzultace dne 29.4. na 9.00-11.00
  • Dr. Šturma ve dnech 23. a 30. 4. ruší konzultační hodiny.
  • Prof. Šulová ruší dne 28.4. konzultace (dovolená 23.-29.4.) Náhradní konzultace 30.4. od 12-14.

Zadání DP

Zadání na DP odevzdávejte prosím na sekretariát do 20.5..

Výuka Diagnostiky dospělých

Dne 30.4. je zrušena výuka Diagnostiky dospělých.

Nabídka účasti na výzkumech

Oddělení kulturologie Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze nabízí studentům možnost zúčastnit se v roli tazatelů výzkumu kultury a kulturních služeb v jednom z následujících měst: Český Krumlov - od 19. do 23. května; Blatná - od 2. do 6. června a Velké Meziříčí - od 16. do 20. června. Práce tazatelů včetně cestovních nákladů je placená. Zájemci mohou získat podrobnější informace na adrese nakivks@seznam.cz.


Pozvánka na seminář

Asociace forenzních psychologů si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář, který proběhne v úterý 29. 4. 2014 v budově Generálního ředitelství cel, Budějovická 7, Praha 4. Více informací a podrobný program naleznete v přiložené pozvánce. Přihlášky prosím zasílejte na e-mailovou adresu afp@email.cz, a to nejpozději do 23. 4. 2014. Těšíme se na vaši účast!


Nabídka účasti na výzkumu

Dr. Čáp nabízí možnost účasti na výzkumu. Jedná se o administraci projektivního testu PFT (C-W)mezi dospívajícími. Pokud máte zájem, kontaktujte dr. Čápa v konzultačních hodinách nebo na adrese david.cap@ff.cuni.cz.


Teoreticko-metodologický úvod k BP

Tuto středu (9.4.) se nekoná Teoreticko metodologický úvod k bakalářské práci (11:40-13). Zájemci však mohou přijít na mimořádné konzultace zaměřené na přípravu BP v těchto termínech:

M. Niederlová: v úterý 15.4., v době 9-11 a potom také ještě 12-13 hod. (142b)
J. Šípek: ve čtvrtek 10.4., v době 14 - 16 hod. (142b)


Otevírací doba kabinetu diagnostiky

Z důvodu výuky bude kabinet dg. pomůcek ve čtvrtek 10.4. v odpoledních hodinách otevřen až v čase 17:30-18:30.
V dopoledních hodinách bude kabinet otevřen standardně.
Děkuji za pochopení, Svianteková


Diplomový seminář z klinické psychologie

se v dalších termínech koná v pondělí 8,30 – 9,30 hod., místnost č. 328, ve dnech 31.3., 14.4 a 28.4. Jak bylo oznámeno na počátku - je nutné si připravit autoreferát nebo minimálně stručně ústní sdělení o DP, resp. průběhu plnění zadání diplomové práce.


Výuka Diagnostiky dospělých

Dne 2.4., 16.4.,23.4. se diagnostika dospělých nekoná. Náhradní přednáška bude 25.4. v nemocnici Na Homolce 4.p. od 9-12. Sraz u sekretariátu odd. neurologie.-Výuku zajišťuje dr. Krámská tel. 775947099


Nabídka účazti na výzkumu

Mgr. Lea Takács nabízí možnost účasti na výzkumu ¨Psychosociální klima porodnice. Jedná se o zadávání dat z dotazníků do systému(práce z domova) . Pokud máte zájem, kontaktujte prosím M. Kolumpkovou - michaela.kolumpkova@gmail.com


Ceny

Cena Josefa Hlávky
Cena ministra školství


Odborná kvalifikace učitelů

V souladu se zákonem 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a v návaznosti na § 32, odst b) nabízí FFUK v Praze, katedra psychologie mimořádnou nabídku zahájení kurzu Učitelství pro SŠ a Učitelství pro SŠ – společenské a ekonomické vědy již od konce dubna 2014. Tato nabídka vychází z mimořádné situace vyvolané neuspokojivým stavem odborné kvalifikace pro výkon činnosti pedagogických pracovníků.

Anonci ke kurzům CŽV najdete na webu katedry psychologie pod KURZY CŽV, pak Odborné kurzy – součástí anonce je obsah kurzu, přihláška s přílohou i informace k zápisu .


Konkurz katedry psychologie na výjezdy v rámci programu Erasmus

Konkurz katedry psychologie na výjezdy v rámci programu Erasmus proběhne 4.4. 9:30-12 hod. v místnosti 308.
Prosím zájemce, aby do 28.3. doručili na sekretariát katedry psychologie podklady ke konkurzu. Složka musí obsahovat motivační dopis, na kterou univerzitu by student rád vyjel (proč a co tam chce studovat). V úvodu motivačního dopisu napište tři university, na které byste chtěli vyjet, v pořadí podle preference. Dále dodejte svůj životopis (česky nebo anglicky, ale pro přihlášku ho budete potřebovat anglicky). Doložte jazykové vzdělání kopií atestace z indexu, certifikátu atp. Veškeré informace k programu Erasmus+ najdete na http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus/ Nové informace k programu Erasmus+ specifické pro katedru si řekneme před zahájením konkurzu. Pro přihlášení do konkurzu byste měli vědět, že fakulta upřednostňuje jednosemestrální pobyty (5 měsíců financování). Pouze pobyt v Middlesex university může být pouze roční. Seznam partnerských univerzit a jejich jazykových nároků je aktualizován. V tomto ak. roce nebude možný výjezd do Glamorganu (UK PONTY).
Aplikace pro založení přihlášky by se měla otevřít 17.3. Postačí, pokud si přihlášku založíte až po konkurzu, kdy vám řekneme, na kterou univerzitu budete nominováni.
Simona Hoskovcová, koordinátorka Erasmus pro katedru psychologie


Rozvrh na LS

Rozvrh na LS 2013/14 (aktualizováno 4/2)
Volitelné předměty LS 2013/14 (aktualizováno 3/3)
Diplomové semináře (aktualizováno 5/3)
Program specializačního semináře (aktualizováno 19/2)


Témata bakalářských prací

Témata bakalářských prací 2013/2014.


Studentský časopis Agora

Skupina studentů psychologie vydává časopis Agora. V prosinci vyšlo první číslo a je na této adrese http://casopisagora.cz/


Pracovní skupina pro psychologii krizí a katastrof při ČMPS

Zajímavý informační zdroj - Pracovní skupina pro psychologii krizí a katastrof při ČMPS


Nová databáze - Counseling and Therapy Video

Dne 1.1.2014 byl aktivován přístup ke službě Counseling and Therapy in Video, Volume I. Soubor obsahuje množství výukových videí. Služba je dostupná na adrese http://search.alexanderstreet.com/ctiv a využít můžete samozřejmě i přístup prostřednictvím služby http://www.infozdroje.cz, kde se Vám k tomuto produktu automaticky zobrazují i odpovídající pomůcky atd.


Výsledky volby vedoucí katedry

Dne 7. listopadu 2013 proběhla na katedře psychologie FF UK v Praze nominační volba na místo vedoucí katedry. Všech 24 zúčastněných akademiků odevzdalo svůj hlas pro kandidátku doc. PhDr. Ilonu Gillernovou,CSc. Na základě této nominace děkan fakulty doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. jmenoval doc. Ilonu Gillernovou na místo vedoucí katedry psychologie s účinností od 1. prosince 2013 s tím, že funkční období je tříleté. Koncepce rozvoje katedry, který doc. Gillernová předložila, je k dispozici zde.


Odchod Dr. Höschlové na mateřskou dovolenou

Pravidelné konzultace Dr. Höschlové proběhly tento čtvrtek (14. 11.) naposledy. Dále je možné se v naléhavých případech (atestace a bakalářské a diplomové práce) na případné schůzce či dalším postupu domluvit individuálně prostřednictvím emailu, a to nejpozději do konce listopadu.


Změny studijních plánů Bc a NMgr studia

Od akademického roku 2013/2014 došlo k dílčím změnám studijních plánů bakalářského a navazujícího magisterského studia oboru psychologie, která vznikla z aktuálních obsahových i personálních potřeb tohoto studia.
Obsahové změny studijních plánů se týkají pouze nově přijatých studentů, tj. od ak. roku 2013/2014 a dále. Starší studenti dostudují podle původního studijního plánu, ale nevyhnou se jim organizační změny výuky předmětů Psychohygiena, Sociální psychologie a Aplikovaná soc. psychologie.

Podrobnosti viz přílohy