top image


Související

Knihovna Celetná

Časopis Psychologie pro praxi

Časopis E-psychologie

Psychologická poradna

Studentská experimentální laboratoř PLESS

Laboratoř behaviorálních a lingvistických studií LABELS

Konference

Škola jako místo setkávání 2014

Evropské symposium PCA, Praha 2014 / European Person-Centered Symposium, Prague 2014

Aktuality


Změny konzultačních hodin

  • Doc. Bahbou konzultuje dne 3.12.2014. ve změněném čase 10-12 hod.
  • Doc. Šípek od 27.10-31.10. je mimo ČR.
  • Dr. Šturma ruší dne 29.10. konzultace a volitelnou přednášku Dětská grafognostika.

Rozvrh na ZS

Rozvrh na ZS 2014/15 (aktualizováno 9/10)
Volitelné předměty ZS 2014/15 (aktualizováno 30/9)
Program předmětu Základy klinické psychologie (aktualizováno 14/10)
Diplomové semináře (aktualizováno 22/10)
Program specializačního semináře (aktualizováno 11/10)


Pozvánka na konferenci

Zveme Vás na konferenci Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků. pořádanou 2. a 3. února 2015, v Olomouci, Konvikt (Univerzitní 3). Více informací viz leták.


Zkouška ze Statistické analýzy dat

Pro nebývalý zájem jsme se rozhodli vypsat výjimečný termín zkoušky „Statistická analýza dat“ na rozhraní listopad/prosinec. Zápis bude standardní přes SIS.
Konkrétní den určíme začátkem listopadu.
P. Boschek + M. Vranka


Kabinet diagnostických pomůcek

V říjnu bude změněna otevírací doba kabinetu diagnostických pomůcek takto:


Účast na výzkumu

Mgr. Lea Takács nabízí možnost účasti na výzkumu „Psychosociální klima porodnice“ (odpracované hodiny se vám přičtou do předmětu Účast na výzkumu). Jedná se o zadávání dat z dotazníků do online systému (práce z domova) . Pokud máte zájem, kontaktujte prosím H.Zejdovou- hana.zejdova@gmail.com


Základy psychologie práce

Ve dnech 30.10.,27.11.,11.12. je posunuta výuka Základů psychologie práce na 13,20-16,35. Ostatní termíny se nemění.


Doprovodný web - obecná psychologie

Byl zpřístupněn doprovodný web k vybraným seminářům a přednáškám z Obecné psychologie.


Účast na výzkumu

L. Krejčová shání studenty pro účast ve výzkumu. Jedná se o individuální diagnostiku dětí předškolního a mladšího školního věku. Zájemci nechť se ozvou na e-mail lenka.krejcova@ff.cuni.cz.


Vědecké granty pro studenty

Interní grantová agentura Univerzity Karlovy poskytuje studentům doktorského a magisterského studia jedno- až tříleté vědecké granty. Přihlášky je možno podávat od 6.10. do 19.11. 2014. http://www.cuni.cz/UK-6157.html


Pomoc se sběrem dat

Milí kolegové, chtěl bych Vás požádat o pomoc se sběrem dat, se kterými se bude pracovat na semináři k bayesovské analýze dat a modelování kognitivních funkcí.

Předmětem simulovaného výzkumu je rozpoznávání osobnostních vlastností na základě rysů obličeje. Vyplnění formuláře trvá cca 10 minut. Odměnou Vám vedle účasti na simulaci zajímavého výzkumu může být okamžitá zpětná vazba k Vašim výsledkům, a to jak z hlediska orientačního „vyšetření“ úrovně pěti základních osobnostních charakteristik pomocí screeningového dotazníku Mini-IPIP, tak z hlediska míry Vaší úspěšnosti při vyvozování osobnostních charakteristik z rysů obličeje.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o regulérní výzkum, ale pouze o jeho simulaci, tuto aktivitu si nelze započítat do předmětu Účast na psychologickém výzkumu. V případě, že i přesto máte o tuto zkušenost zájem, můžete se do formuláře přihlásit zde.

V případě jakýchkoliv otázek se na mě obracejte přes
ludek.stehlik@ gmail.com. S pozdravem, Luděk Stehlík


Nabídka účasti na výzkumu

Hledám studenta/studentku, který vyhodnotí záznamy o předškolních dětech (Devereux early childhood assessment) a připraví zprvu s mým doprovodem, později samostatně zpětnou vazbu pro rodiče a učitele. Pozorovací škála je zaměřena na resilientní faktory předškolního dítěte. Student/ka bude uveden/a do příslušné teorie. Zájemci nechť se obracejí na Simonu Hoskovcovou.


SEBEZKUŠENOSTNÍ A RŮSTOVÁ SKUPINA

TERRA otevírá již šestou SEBEZKUŠENOSTNÍ A RŮSTOVOU SKUPINU pro studenty pomáhajících profesí, která bude vedena v duchu gestalt psychoterapeutického přístupu. Studentům Psychologie se účast ve skupině uznává do hodin nutných pro splnění předmětu APS300053/APS50023 Praxe. Bližší informace je možno nalézt zde.


Nabídka pro studenty

Nabízíme studentům možnost účasti na projektu SOS centra Diakonie (www.Soscentrum.cz). Projekt má název „Stop násilí ve vztazích“ a je určen párům, u nichž se vyskytuje partnerské násilí. Cílem projektu je vyhodnocení efektivity terapeutického programu pomocí Dotazníku výskytu násilného chování, Dotazníku životní spokojenosti a charakterizovat skupinu klientů, kteří do programu přicházejí pomocí škál osobnostního dotazníku PSSI. Z našeho pohledu může být účast na projektu a zpracování výstupů z výzkumu východiskem např. pro Písemnou práci III nebo jinou seminární práci výzkumné povahy. Předpokládaný termín zpracování výstupů z výzkumu je říjen – listopad 2014. Garantem a kontaktní osobou za katedru psychologie je dr. Niederlová.


Účast na výzkumu

Milí kolegové,
ráda bych vás oslovila s nabídkou možnosti účasti na výzkumu v rámci mé DP. Součástí mého tématu je převedení cizojazyčného dotazníku do českého prostředí a touto cestou hledám vhodné respondenty. Účastnit se můžete třemi způsoby:
a) v roli respondenta, kterému budu dotazník administrovat
b) v roli sběrače dat, který bude administrovat dotazník ve svém okolí po nenáročném zaškolení
c) kombinace obého
Za dotazník administrovaný vám a za každý dotazník, který administrujete další osobě, můžete získat hodinu "účasti na výzkumu", povinném předmětu Bc. studia. Hledám muže i ženy nad 18 let, horní věková hranice není stanovena.
Neváhejte získat možnost dozvědět se něco málo o sobě a své paměti, samozřejmostí je předání zpětné vazby hned na místě.
Zájemci prosím piště na tereza.kozusnikova zavináč gmail.com, do předmětu prosím uveďte "účast na výzkumu" a v textu specifikujte, o jakou roli ve výzkumu máte zájem. Všem zájemcům předem děkuji.


Účast na výzkumu

Milé kolegyně, milí kolegové,

ráda bych Vám nabídla jednoduchou možnost účasti na výzkumu. Jedná se o sběr dat do mé diplomové práce, která se zabývá vztahem socioekonomického statusu a osobní pohody (well-being) pod vedením pana profesora Kebzy. Vyplnění dotazníku trvá zhruba 15 minut, je možná online i papírová administrace. Za jeden dotazník se bude počítat 30 minut účasti na výzkumu, čím více dotazníků z různých socioekonomických skupin, tím lépe. Podmínkou je, že respondenti musejí být pracující.

V případě zájmu se mi prosím ozvěte na mail: matyasova.eva@gmail.com