top image


Související

Knihovna Celetná

Časopis Psychologie pro praxi

Časopis E-psychologie

Psychologická poradna

Studentská experimentální laboratoř PLESS

Laboratoř behaviorálních a lingvistických studií LABELS

Konference

Škola jako místo setkávání 2014

Evropské symposium PCA, Praha 2014 / European Person-Centered Symposium, Prague 2014

Aktuality


Změny konzultačních hodin

  • Dr. Čáp z důvodu návštěvy lékaře ruší konzultační hodiny ve středu 17.12. V případě potřeby bude k zastižení ve čtvrtek 18.12. od 14.00 do 16.00 na studijním oddělení v pracovně 126a. Za komplikace se omlouvá.
  • Prof. Weiss dne 16.12. ruší své konzultační hodiny.

Výuka psychologie osobnosti dnes (11/12) odpadá

Na žádost studentů (vzhledem k tomu, že se velká část studentů 2. ročníku účastní organizace dnešního katederního setkání „Psychopařba“) se DNEŠNÍ VÝUKA PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI RUŠÍ.
Dnešní výuka Psychologie osobnosti ODPADÁ. Pro ty z vás, které tato zpráva nezastihne, anebo pro případné individuální konzultace, budu v 18:20 hod. k dispozici v učebně.


Témata diplomových prací

Průběžně aktualizovaná témata diplomových prací (viz též Studium - Magisterské studium): ZDE.


Účast na psychologickém výzkumu

Sháním muže a ženy ve věku 20-30 let, kteří by se zúčastnili výzkumu formou FOCUS GROUP na téma "Psychologické srovnání pornografie pro muže a ženy". Tento výzkum je součástí mé diplomové práce, proto zaručuje naprostou anonymitu a použití pro čistě akademické účely. Dobrovolníci by měli být otevření a nestydět se mluvit na téma pornografie.
Odměnou Vám bude dobrý pocit a při zájmu Vám ráda poskytnu výsledky výzkumu.
Neváhejte mne kontaktovat na: Klegrovakristyna@seznam.cz


UPOZORNĚNÍ: Uchazeči o studium psychologie

!!!!!!Pokud někdo ze zájemců o studium psychologie posílal přihlášku na přípravný kurz mezi pátkem 7/11 - pondělím 10/11, zašlete ji prosím znovu!!!!!!!


Účast na výzkumu

Milí kolegové,
obracím se na Vás s prosbou o pomoc se sběrem dat k mé diplomové práci. Zabývám se tématem stárnutí a adaptací na změny, které se odehrávají ve stáří. Výzkumná část spočívá v zadávání dotazníků seniorům. Může se jednat o vaše prarodiče či seniory, se kterými pracujete v rámci např. denních stacionářů, domovů pro seniory apod. Podmínkou pro správné porozumění otázkám v dotazníku je, aby senior netrpěl kognitivní poruchou. Čas strávený sběrem dat Vám bude započtený do Účasti na výzkumu dr. Štětovskou. V případě zájmu mě kontaktujte na emailu: aneta.doskocilova@gmail.com Předem děkuji za ochotu.


Seminář obecné psychologie

Seminář obecné psychologie A dne 11. 11. 2014 se přesouvá - zdvořile žádám studentky a studenty z Áčka, aby se zhruba napůl rozdělili a přišli tohoto dne do seminářů B a C.
Děkuji, Dr. Pavel Uhlář


Film Šmejdi - projekce a diskuze

Málo vtipné, převážně smutné a celé skutečné. Přijďte na projekci filmu, který rozpoutal bouřlivou diskuzi nad praktikami obchodníků na prodejních akcích pro seniory. Následné diskuze se zúčastní také spoluautorka filmu psycholožka Romana Mazalová.

KDY: 20. listopadu od 15:15
KDE: Studentský klub Celetná

Vstup je zdarma. Rezervace a další informace na www.bit.ly/filmSmejdi.


Účast na výzkumu

Ve spolupráci s Testcentrrem nabízíme studentům možnost účastnit se sběru dat a jejich vyhodnocení pro revidovanou formu dotazníku NEO-PI-R. Zájemci nechť za mnou příjdou ve čtvrtek 13.11. v 15.00hod (tento čtvrtek nekonzultuji) nebo následující týden v konzultačních hodinách. Tato aktivita může být započtena do povinného předmětu "Účast při výzkumu".
Dr. Niederlová


Rozvrh na ZS

Rozvrh na ZS 2014/15 (aktualizováno 9/10)
Volitelné předměty ZS 2014/15 (aktualizováno 30/9)
Program předmětu Základy klinické psychologie (aktualizováno 14/10)
Diplomové semináře (aktualizováno 27/10)
Program specializačního semináře (aktualizováno 5/11)


Pozvánka na konferenci

Zveme Vás na konferenci PhD existence (česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech), tentokrát na téma psychologické diagnostiky. 4.-5.2.2015 v Olomouci. pořádanou 4. a 5. února 2015, v Olomouci, Konvikt (Univerzitní 3). Více informací na http://contexo.cz/cs/phdexistence5.


Účast při výzkumu

Milí kolegové,
ráda bych Vás požádala o pomoc se sběrem dat pro mou diplomovou práci "Citlivost vůči odmítnutí a její vliv na partnerský vztah". Odpracované hodiny vám budou započítány do předmětu Účast na výzkumu. Jedná se o sběr dat od lidí, kteří jsou v současné době v partnerském vztahu nebo v manželství. Specifikum výzkumu je, že dotazník musí vyplnit oba partneři/manželé. Pokud máte zájem o spolupráci, kontaktujte mne prosím na email len.kristanova@gmail.com a domluvíme se na našem informačním setkání. Lenka Křišťanová


Otevírací doba kabinetu diagnostiky

Otvírací hodiny kabinetu diagnostických pomůcek

Pondělí 14-16
Čtvrtek 10-12 (pouze 20.11., 4.12., 18.12. i odborné konzultace)
Čtvrtek (lichý týden) 16:30-18:30 (vždy i odborné konzultace)
Čtvrtek 13. 11. - 9:30-11:30 (mj. i konzultace převážně k počítačové diagnostice))
Čtvrtek 18. 12. - 15:00-17:00 (mj. i konzultace převážně k počítačové diagnostice)
Čtvrtek 22. 1. - 15:00-17:00 (mj. i konzultace převážně k počítačové diagnostice)


Účast na výzkumu

Milí kolegové, přátelé, spolužáci.
chtěla bych Vás požádat o pomoc se sběrem dat k mé diplomové práci, která se zabývá vlivem počítačového tréninku kognitivních funkcí na schopnost regulace negativních emocí.
Experiment spočívá v cca měsíční spolupráci, v jejímž rámci bude potřeba každodenně (s výjimkou víkendů) po dobu 25 minut trénovat kognitivní funkce pomocí vybrané sady aktivit na počítači.
Pokud byste měli o tuto zkušenost zájem, odměnou Vám bude vedle účasti na velmi zajímavém experimentu také zpětná vazba k Vašim výsledkům, a to jak z hlediska orientačního vyšetření emočního fungování a regulace, tak z hlediska exekutivních funkcí.
Tato zkušenost může být přínosná nejen pro Vás samotné (v rámci zlepšení schopnosti regulace negativních emocí a posílení kognitivních funkcí), ale také můžete přispět k výzkumu nové, efektivní a snadno dostupné metody pro práci s lidmi, u kterých jsou obtíže s emoční regulací jedním z hlavních symptomů jejich nemoci (např. osoby s bipolární afektivní poruchou).
Zapojte se a pomožte prokázat funkčnost metody, která může znamenat pokrok v léčbě psychiatrických poruch.
Na projekt byla podána žádost o grant, a tudíž zde existuje určitá možnost, že účastníci výzkumu obdrží i nějakou finanční odměnu.
V případě zájmu či jakýchkoliv otázek mě kontaktuje na e-mailu katerina.vlachynska@gmail.com.
S pozdravem,
Kateřina Vlachynská


Pozvánka na odbornou konferenci

Zveme Vás na odbornou konferenci
Současná psychologie dětství a rodiny
k poctě 70. narozenin PhDr. Jaroslava Šturmy

Konferenci pořádá
Katedra psychologie FF UK v Praze ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy
pod záštitou radního hlavního města Prahy doc. ing. Mgr. Martina Dlouhého, Dr., MSc.

Termín konání: 21. 11. 2014
Čas: 9:00-16:00
Místo konání: Zasedací sál Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1
Program a další informace v letáku s pozvánkou.


Asistence při studiu

Univerzita Karlova hledá nové asistenty při studiu - podpořte své kolegy se zdravotním znevýhodněním. Podpořte své kolegy se zdravotním znevýhodněním. Odměna formou stipendia. Možnost potvrzení praxe. Podpora mezistudentské solidarity.
Studijní poradenství, doučování, doprovod, zápis přednášek, příprava na zkoušku, pořizování studijních materiálů. Jak se zapojit? Více informací na www.cuni.cz/UK-1656.html


Pozvánka na konferenci

Zveme Vás na konferenci Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků. pořádanou 2. a 3. února 2015, v Olomouci, Konvikt (Univerzitní 3). Více informací viz leták.


Zkouška ze Statistické analýzy dat

Pro nebývalý zájem jsme se rozhodli vypsat výjimečný termín zkoušky „Statistická analýza dat“ na rozhraní listopad/prosinec. Zápis bude standardní přes SIS.
Konkrétní den určíme začátkem listopadu.
P. Boschek + M. Vranka


Účast na výzkumu

Mgr. Lea Takács nabízí možnost účasti na výzkumu „Psychosociální klima porodnice“ (odpracované hodiny se vám přičtou do předmětu Účast na výzkumu). Jedná se o zadávání dat z dotazníků do online systému (práce z domova) . Pokud máte zájem, kontaktujte prosím H.Zejdovou- hana.zejdova@gmail.com


Základy psychologie práce

Ve dnech 30.10.,27.11.,11.12. je posunuta výuka Základů psychologie práce na 13,20-16,35. Ostatní termíny se nemění.


Doprovodný web - obecná psychologie

Byl zpřístupněn doprovodný web k vybraným seminářům a přednáškám z Obecné psychologie.


Účast na výzkumu

L. Krejčová shání studenty pro účast ve výzkumu. Jedná se o individuální diagnostiku dětí předškolního a mladšího školního věku. Zájemci nechť se ozvou na e-mail lenka.krejcova@ff.cuni.cz.


Vědecké granty pro studenty

Interní grantová agentura Univerzity Karlovy poskytuje studentům doktorského a magisterského studia jedno- až tříleté vědecké granty. Přihlášky je možno podávat od 6.10. do 19.11. 2014. http://www.cuni.cz/UK-6157.html


Pomoc se sběrem dat

Milí kolegové, chtěl bych Vás požádat o pomoc se sběrem dat, se kterými se bude pracovat na semináři k bayesovské analýze dat a modelování kognitivních funkcí.

Předmětem simulovaného výzkumu je rozpoznávání osobnostních vlastností na základě rysů obličeje. Vyplnění formuláře trvá cca 10 minut. Odměnou Vám vedle účasti na simulaci zajímavého výzkumu může být okamžitá zpětná vazba k Vašim výsledkům, a to jak z hlediska orientačního „vyšetření“ úrovně pěti základních osobnostních charakteristik pomocí screeningového dotazníku Mini-IPIP, tak z hlediska míry Vaší úspěšnosti při vyvozování osobnostních charakteristik z rysů obličeje.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o regulérní výzkum, ale pouze o jeho simulaci, tuto aktivitu si nelze započítat do předmětu Účast na psychologickém výzkumu. V případě, že i přesto máte o tuto zkušenost zájem, můžete se do formuláře přihlásit zde.

V případě jakýchkoliv otázek se na mě obracejte přes
ludek.stehlik@ gmail.com. S pozdravem, Luděk Stehlík


Nabídka účasti na výzkumu

Hledám studenta/studentku, který vyhodnotí záznamy o předškolních dětech (Devereux early childhood assessment) a připraví zprvu s mým doprovodem, později samostatně zpětnou vazbu pro rodiče a učitele. Pozorovací škála je zaměřena na resilientní faktory předškolního dítěte. Student/ka bude uveden/a do příslušné teorie. Zájemci nechť se obracejí na Simonu Hoskovcovou.