top image


Související

Knihovna Celetná

Časopis Psychologie pro praxi

Časopis E-psychologie

Psychologická poradna

Studentská experimentální laboratoř PLESS

Laboratoř behaviorálních a lingvistických studií LABELS

Konference

Škola jako místo setkávání 2015

Psychologie práce a organizace – 2015

SVOČ

Informace SVOČ 2015

Katedrové kolo SVOČ

Aktuality


Změny konzultačních hodin

 • Dr. Boschek ruší (z důvodu účasti na semináři) konzultační hodiny dne: 1.4. (to není APRÍL !).
 • Dr. Boukalová přesouvá své konzultační hodiny ze středy 1.4. na čtvrtek 2.4. na čas 13-15 (z důvodů pracovní cesty).
 • Dr. Čáp z důvodu návštěvy lékaře dne 25.3. přesouvá konzultace na 12.00-14.00 a 1.4. konzultace ruší.
 • Doc. Gillernová přesouvá konzultační hodiny ze středy 1.4. na čtvrtek 2.4. od 11,00 do 13,00.
 • Dr. Krejčová z důvodů pracovní cesty mimo Prahu ruším 31. 3. konzultace i výuku.
 • Doc. Kulišťák přesouvá konzultační hodiny z úterý 31.3. na čtvrtek 2.4.od 9-10 hod.
 • Doc. Rymeš ruší v týdnu 30.3.-3.4. konzultační hodiny, Pracovní poradenství a volitelnou přednášku Adaptace člověka na změny.
 • Dr. Stehlík ruší v příštím týdnu (1.4.) z důvodů služební cesty své konzultační hodiny.
 • Dr. Šírová ruší konzultace v úterý 31.3.2015 z důvodu služební cesty.
 • Dr. Uhlář jednorázově posouvá konzultace dne 1. 4. 2015 na 15 - 16 hodin z důvodu mimořádné výuky.

Odpadá Statistická analýza dat

Výuka předmětu Statistická analýza dat se dne 1.4. ruší. (Marek Vranka)


Uzavření sekretariátu

Sekretariát bude od 30.3.-1.4. uzavřen. V naléhavých záležitostech se můžete obracet na paní Jindru Dvořákovou, dv. 326.
Seminární práce, … vhazujte prosím do schránky u sekretariátu.


Kabient diagnostických pomůcek

Dne 8.4. bude kabinet diagnostických pomůcek uzavřen.


Prosba o pomoc

Rodina z Prahy hledá asistenty a/nebo dobrovolníky pro pětadvacetiletého mladého muže s epilepsií. Více viz profil, který o sobě sám vytvořil.


Děkanské volno

Dne 3.4.2015 je děkanské volno.


SVOČ 2015

Základní informace ke katedrovému kolu soutěže SVOČ, která se koná 10. dubna 2015.


Rozvrh na LS

Rozvrh na LS 2014/15 (aktualizováno 27/1)
Volitelné předměty LS 2014/15 (aktualizováno 3/3)
Diplomové semináře (aktualizováno 10/3)
Seminář bakalářských prací
Program specializačního semináře (aktualizováno 5/3)


Témata bakalářských prací

V sekci Studium - Bakalářské studium jsou zveřejněna témata bakalářských prací pro tento rok.


Změna termínu - Kazuistický seminář

ZMĚNA !!! TERMÍNY KAZUISTICKÉHO SEMINÁŘE (pro studenty jde o volitelný předmět AUS500006 Kazuistický seminář psychologie) v LS 2015 Zůstává 6.3.2015 ZMĚNA TERMÍNU MÍSTO 24.4.2015 BUDE 3.4.2015 OD 8:20 DO 11:20 HOD.

Tato informace je určena jak pro frekventanty kurzu CŽV Učitelství pro SŠ, Učitelství, společenské, ekonomické a právní vědy, tak i pro studenty – přednášky jsou společné!!!


Konkurz na výjezdy Erasmus – katedra psychologie

9.4. 2015 od 9-16 v místnosti 308 (přesné časy v odkazu níže)

Studenti, kteří se do konkurzu hlásí, odevzdají do 31.3.2015 na sekretariát katedry psychologie vytištěné následující podklady:

 1. Titulní strana se jménem, kontaktními údaji, druhem studia a ročníkem. Na tuto stranu uveďte 3 univerzity, na které chcete vyjet s určeným pořadím podle preference + zda chcete vyjet v LS, ZS nebo na celý rok
 2. Motivační dopis
 3. CV (v češtině nebo angličtině)
 4. Doklad o jazykové vybavenosti (podle požadavků univerzity, na kterou směřujete)
zde si zapište čas pohovoru: http://doodle.com/t8ddaf8sz726wr5b

Začátkem března (patrně 9.3.) by se měla otevřít aplikace Erasmus pro podávání přihlášek. Doporučuji, abyste si přihlášku připravili a až po nominaci na určitou univerzitu finalizovali. ůžete si také založit kompletní přihlášky, ale je to práce navíc s vyplňováním přihlášky na univerzity, kam nebudete nominováni. Výsledky konkurzu budou známy 9.4. večer.

Seznam partnerských univerzit naší katedry je k dispozici na webu katedry v rubrice Studium v zahraničí. Pro přihlášení do konkurzu byste měli vědět, že fakulta upřednostňuje jednosemestrální pobyty (5 měsíců financování), ale v minulých letech se podařilo veškerá prodloužení na jeden rok financovat. Pobyt na britské univerzity může být pouze roční.


Pozvánka na specializační seminář

Dne 31.3. od 13.20 do 14.55 hod. uč. 332, proběhne v rámci specializačního semináře setkání s Mgr. Pavlem Králem, který je v současnosti vedoucím subkatedry klinické psychologie IPVZ. Přednáška bude věnována zejména informacím a dotazům, které se týkají atestace z klinické psychologie.


Otevírací doba kabinetu diagnostiky (od týdne 23/2!)

Otvírací hodiny kabinetu diagnostických pomůcek

Pondělí 14-16
Středa 13-15
Čtvrtek (lichý týden) 16:30-18:30 (vždy i odborné konzultace)


Oznámení k semináři z Obecné psychologie

První semináře k předmětu Základy obecné psychologie proběhnout již první týden letního semestru, konkrétně ve středu 18. 2. v časech 11:40-13-15, 13:20-14:55, resp. 17:40-19:15. Na jednotlivé termíny se můžete přihlásit přes tento odkaz. Na každý ze seminářů může docházet maximálně 20 studentů. V případě, že na Vás nezbude místo ve Vámi preferovaném termínu, domluvte se na výměně s některým z Vašich kolegů. V případě jakýchkoli nejasností se obracejte na ludek.stehlik@ff.cuni.cz.


Nabídka spolupráce na výzkumu

Dr. Stehlík nabízí studentům magisterského programu možnost spolupráce na výzkumu kriteriální validity informací uváděných na profesní sociální síti LinkedIn. Úkolem studenta bude s pomocí již vytvořených popisných kategorií provést analýzu cca 300 LinkedIn profilů a následně provést korelační a regresní analýzu vztahu mezi charakteristikami LinkedIn profilů a osobnostními profily, které student obdrží. Výstupem bude článek do zahraničního impaktovaného odborného časopisu. Téma (rozšířené o některé další analýzy) je rovněž možné zpracovat do podoby diplomové práce. Aktivita může být také započtena do povinného předmětu "Účast při výzkumu". Zájemci o spolupráci se hlaste na adresu ludek.stehlik@ff.cuni.cz.


MEZINÁRODNÍ SVOČ PSYCHOLOGIE 2015

Naše katedra má tu čest navázat na předešlé mezinárodní studentské odborné konference a po několika letech opět pořádat jako hlavní organizátor mezinárodní česko slovenské kolo studentské vědecké činnosti pro tento rok. Přesněji vzato se jedná jednak o 15. ročník mezinárodní SVOČ, resp. mezinárodních studentských psychologických dní, a jednak o 16. ročník Celoslovenskej konferencie ŠVOČ, který proběhne společně s mezinárodní částí. Spolupořadateli budou jak Slovenská psychologická společnost při SAV, tak Českomoravská psychologická společnost.

Datum konání: 14. a 15. května 2015
Místo konání: Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Celetná 20, Praha 1

Detailní informace [DOCX]


Exkurze

Exkurze v LS budou probíhat v týdnu 11.5.- 15.5.
Zahájení bude pro všechny studenty v pondělí 11.5. v Celetné ráno (cca v 8 hodin), ukončení a udílení zápočtu bude probíhat opět v Celetné po jednotlivých skupinách v pátek 15.5. v odpoledních hodinách po skončení dopoledního programu návštěv. Pro účast na exkurzích je nezbytné se zapsat do předmětu na počátku LS.
dr.Hrachovinová


Dr. Höschlová - konzultace a zápočty

Zápočty z Ekonomické psychologie a Základů psychometrie je možné absolvovat ve dnech 14.1., 4.2. a 11.2. vždy od 11 hodin. Ve stejné dny do 13 hodin bude také možné si přijít pro zápisy do indexů či se stavit za účelem jiných konzultací.


Hodnocení výuky


Témata diplomových prací

Průběžně aktualizovaná témata diplomových prací (viz též Studium - Magisterské studium): ZDE.


Účast na psychologickém výzkumu

Sháním muže a ženy ve věku 20-30 let, kteří by se zúčastnili výzkumu formou FOCUS GROUP na téma "Psychologické srovnání pornografie pro muže a ženy". Tento výzkum je součástí mé diplomové práce, proto zaručuje naprostou anonymitu a použití pro čistě akademické účely. Dobrovolníci by měli být otevření a nestydět se mluvit na téma pornografie.
Odměnou Vám bude dobrý pocit a při zájmu Vám ráda poskytnu výsledky výzkumu.
Neváhejte mne kontaktovat na: Klegrovakristyna@seznam.cz


Účast na výzkumu

Milí kolegové,
obracím se na Vás s prosbou o pomoc se sběrem dat k mé diplomové práci. Zabývám se tématem stárnutí a adaptací na změny, které se odehrávají ve stáří. Výzkumná část spočívá v zadávání dotazníků seniorům. Může se jednat o vaše prarodiče či seniory, se kterými pracujete v rámci např. denních stacionářů, domovů pro seniory apod. Podmínkou pro správné porozumění otázkám v dotazníku je, aby senior netrpěl kognitivní poruchou. Čas strávený sběrem dat Vám bude započtený do Účasti na výzkumu dr. Štětovskou. V případě zájmu mě kontaktujte na emailu: aneta.doskocilova@gmail.com Předem děkuji za ochotu.


Účast na výzkumu

Ve spolupráci s Testcentrem nabízíme studentům možnost účastnit se sběru dat a jejich vyhodnocení pro revidovanou formu dotazníku NEO-PI-R. Zájemci nechť za mnou příjdou ve čtvrtek 13.11. v 15.00hod (tento čtvrtek nekonzultuji) nebo následující týden v konzultačních hodinách. Tato aktivita může být započtena do povinného předmětu "Účast při výzkumu".
Dr. Niederlová


Pozvánka na konferenci

Zveme Vás na konferenci PhD existence (česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech), tentokrát na téma psychologické diagnostiky. 4.-5.2.2015 v Olomouci. pořádanou 4. a 5. února 2015, v Olomouci, Konvikt (Univerzitní 3). Více informací na http://contexo.cz/cs/phdexistence5.


Účast při výzkumu

Milí kolegové,
ráda bych Vás požádala o pomoc se sběrem dat pro mou diplomovou práci "Citlivost vůči odmítnutí a její vliv na partnerský vztah". Odpracované hodiny vám budou započítány do předmětu Účast na výzkumu. Jedná se o sběr dat od lidí, kteří jsou v současné době v partnerském vztahu nebo v manželství. Specifikum výzkumu je, že dotazník musí vyplnit oba partneři/manželé. Pokud máte zájem o spolupráci, kontaktujte mne prosím na email len.kristanova@gmail.com a domluvíme se na našem informačním setkání. Lenka Křišťanová