top image


Související

Knihovna Celetná

Časopis Psychologie pro praxi

Časopis E-psychologie

Psychologická poradna

Studentská experimentální laboratoř PLESS

Laboratoř behaviorálních a lingvistických studií LABELS

Konference

Škola jako místo setkávání 2014

Evropské symposium PCA, Praha 2014 / European Person-Centered Symposium, Prague 2014

Aktuality


Změny konzultačních hodin

 • Doc. Bahbouh v červenci a srpnu nekonzultuje.
 • Prof. Blatný konzultuje mailem: blatny@psu.cas.cz - mimo dovolenou (21.7.-15.8.).
 • Dr. Boschek přes prázdniny nekonzultuje. V září vždy ve středu 13-15
 • Dr. Boukalová konzultuje v červenci, srpnu a září 2014:
  • 20. 8. 2014 – 13-15 hod.
  • 26. 8. 2014 – 13-15 hod.
  • 1. 9. 2014 – 14-16 hod.
  • 9. 9. 2014 – 15-17 hod.
  Nebo jindy po dohodě na e-mailu hedvika.boukalova@ff.cuni.cz
 • Dr. Čáp konzultuje v letních měsících takto:
  • 13.8. - 10.00 - 12.00 (sekretariát)
  • 3.9. - 9.00 - 10.30
  V případě nutnosti je možné domluvit jiný termín po emailu.
 • Doc. Gillernová aktualizuje termíny konzultančních hodin od 1. července do 30 září takto:
  • 26.8. (út) 10,00 - 12,00
  • 17.9. (st) 14,00 - 16,00
  • 24.9. (st) 14,00 - 16,00
  Jiné termíny jen individuálně, na základě předchozí dohody.
 • Dr. Heller konzultuje v září v pravidelných pondělních konzultačních hodinách. V červenci a v srpnu konzultuje (vzhledem k čerpání dovolené) po předchozí dohodě e-mailem, a to i mimo pravidelné konzultační hodiny.
 • Doc. Hnilica přes prázdniny nekonzultuje. Od září po předchozí domluvě khnilica@hotmail.com
 • Dr. Höschlová konzultuje do října emailem pouze urgentní případy (BP, DP).
 • Dr. Hoskovcová konzultace o prázdninách 14. a 15.8. 9-11 hod na sekretariátu - místnost č. 309. Konzultace v září:
  • 3.9. 9-11 (středa)
  • 10.9. 9-11 (středa)
  • 15.9. 15-16 (pondělí)
  • 17.9. 9-11 (středa)
  • 23.9. 9-11 (úterý)
 • Dr. Hrachovinová v červenci a srpnu nekonzultuje.
 • Prof. Kebza konzultuje v průběhu července, srpna a září takto:
  • 14. 8. 12,30 - 13,45
  • od září vždy ve čtvrtek 12,30 - 13,45
 • Doc. Kirovová přes léto nekonzultuje. V září dle dohody.
 • Dr. Krejčová konzultuje v září následovně:
  • 2. 9. - 12.00-13.30
  • 18. 9. 13.00-14.30
  • 25. 9. 10.00-11.30
  V případě nutnosti je možné domluvit jiný termín po emailu.
 • Doc. Kulišťák konzultuje přes prázdniny po předchozí dohodě.
 • Dr. Mertin bude k dispozici v červenci a srpnu pouze po email.dohodě. V září středy od 14-16 (kromě 10.9.)
 • Dr. Niederlová konzultuje 19. a 20.8. od 10.00 hod na sekretariátě, a dále 27.8. od 12.00hod ve 142. V ostatních případech lze kontaktovat emailem.
 • Doc. Rymeš v v červenci nekonzultuje. V srpnu jsou konzultační hodiny 27.8. od 14-16
 • Dr. Stehlík o prazdninách konzultuje pouze po domluvě a od září v pondělí od 10 do 11:30.
 • Doc. Šípek o prazdninách (červenec - srpen) nekonzultuje. V období 1.-19.9. konzultuje normálně, v době 22.9. až 3.10. čerpá dovolenou.
 • Dr. Šivicová bude na katedře k dispozici v září úterky 16-17h jinak na emailu gabriela@sivic.cz
 • Dr. Štětovská bude mít v září konzultace omezeny (Albeř)
 • Dr. Šturma konzultuje o prázdninách 13.8., v září pak 17.9. vždy 17-18 hod.
 • Prof. Šulová konzultujte v období srpen-září takto:
  • 22.8. 9-12 hod
  • 1.9. 10-14 hod
  • 8.9. 14-16 hod
 • Prof. Weiss znovu konzultuje celé léto na základě telefonicky domluveného individuálního termínu. Pro domluvu na telefon 224 968 244.

Kabinet diagnostiky v létě

Kabinet dg. pomůcek bude ve čtvrtek 26.6. uzavřen, otevřeno bude v pátek 27.6.2014 od 12-14 hodin.

Otevírací doba kabinetu dg. pomůcek v době letních prázdnin:

Nabídka účasti na výzkumu

Hledám studenty, kteří by se chtěli podílet na vyhodnocení dat ve výzkumu zaměřeném na rozvoj schopnosti učit se u žáků základní školy. Po krátké osobní schůzce je možné si práci vzít domů a data vyhodnotit kdykoliv do 7.9.2014. Pokud máte zájem se zúčastnit, kontaktujte prosím Lenku Janouškovou na e-mailu lenka.jan@gmail.com.Účast na výzkumu

Milé kolegyně, milí kolegové,

ráda bych Vám nabídla jednoduchou možnost účasti na výzkumu. Jedná se o sběr dat do mé diplomové práce, která se zabývá vztahem socioekonomického statusu a osobní pohody (well-being) pod vedením pana profesora Kebzy. Vyplnění dotazníku trvá zhruba 15 minut, je možná online i papírová administrace. Za jeden dotazník se bude počítat 30 minut účasti na výzkumu, čím více dotazníků z různých socioekonomických skupin, tím lépe. Podmínkou je, že respondenti musejí být pracující.

V případě zájmu se mi prosím ozvěte na mail: matyasova.eva@gmail.com


KURZ FORENZNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOUDNÍ ZNALCE A UCHAZEČE O ZNALECKÝ DEKRET​

Pořádá: Asociace forenzních psychologů Čech, Moravy a Slezska
Termín konání: 27. - 30. 11. 2014
Místo konání: Katedra psychologie FF UK, Celetná 20, Praha 1
Rozsah kurzu: 32 učebních hodin
Doklad o absolvování: Osvědčení AFP
Cena: 4.000,- Kč (pro členy AFP 3.500,- Kč)
Rámcový program:
Forenzní neuropsychologie, forenzní sexuologie, právní problematika znalecké činnosti, problematika toxikomanií z hlediska znalce, struktura posudku, kompetence znalce, vady znaleckých posudků, znalec psycholog v civilním právu, posuzování osobnosti, prognóza resocializace, motivace trestné činnosti, věrohodnost a její posuzování, prezentace konkrétních znaleckých posudků aj. Program bude v dostatečném předstihu konkretizován. Změna vyhrazena.
Kurz je určen pro absolventy jednooborové psychologie. Přihlášky prosím zasílejte e-mailem na adresu afp@email.cz.


Možnost účasti na výzkumu

Milí kolegovia,
obraciam sa na vás s ponukou participovať na výskume v rámci mojej DP práce a získať tak hodiny z predmetu „Účast na výzkumu“ .
V mojej práci skúšam aplikovať metódu kognitívneho interview u predškolských detí a zistiť, do akej miery je táto metóda využiteľná pri práci so zmienenou, vekovou skupinou. Keďže táto metóda sa momentálne využíva predovšetkým vo forenznej praxi, hľadám študentov, ktorých táto oblasť zaujíma (ale samozrejme nemusí) a majú pozitívny vzťah k slovenčine (tiež to nie je podmienkou).
Jednalo by sa o prepisy rozhovorov, ktoré som už s deťmi urobila. Niektoré budú v slovenčine, iné v češtine. Výhodou je, že po zaškolení, môžete prepisy robiť doma.
V prípade záujmu ma prosím kontaktujte na zuzana.kostelnikova@gmail.com. Prípadne na telefónnom čísle 775157882.
Prajem pekný deň
Zuzana Kostelníková


Možnost účasti a pomoci na Evropské kriminologické konferenci v Praze


Nabídka pro studenty

ZNabízíme studentům možnost účasti na projektu SOS centra Diakonie (www.Soscentrum.cz). Projekt má název „Stop násilí ve vztazích“ a je určen párům, u nichž se vyskytuje partnerské násilí. Cílem projektu je vyhodnocení efektivity terapeutického programu pomocí Dotazníku výskytu násilného chování, Dotazníku životní spokojenosti a charakterizovat skupinu klientů, kteří do programu přicházejí pomocí škál osobnostního dotazníku PSSI. Z našeho pohledu může být účast na projektu a zpracování výstupů z výzkumu východiskem např. pro Písemnou práci III nebo jinou seminární práci výzkumné povahy. Předpokládaný termín zpracování výstupů z výzkumu je říjen – listopad 2014. Garantem a kontaktní osobou za katedru psychologie je dr. Niederlová.


Změny studijních plánů Bc a NMgr studia

Od akademického roku 2013/2014 došlo k dílčím změnám studijních plánů bakalářského a navazujícího magisterského studia oboru psychologie, která vznikla z aktuálních obsahových i personálních potřeb tohoto studia.
Obsahové změny studijních plánů se týkají pouze nově přijatých studentů, tj. od ak. roku 2013/2014 a dále. Starší studenti dostudují podle původního studijního plánu, ale nevyhnou se jim organizační změny výuky předmětů Psychohygiena, Sociální psychologie a Aplikovaná soc. psychologie.

Podrobnosti viz přílohy